Institute of Applied Sciences

Course Title: Advanced Diploma in Fish Management
Course Code: AG4-02-22

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of study offers learners a wide perspective of different aspects of fish management and will provide them with a broad knowledge and aptitude related to the fish husbandry sector and industry. Learners will acquire knowledge, skills and competences in both the farmed and ornamental fish husbandry industries. This programme of study also exposes learners to key concepts related to wild stock fisheries management. The programme will give an opportunity to learners to gain experience while learning new skills. They are constantly encouraged to relate theory to practice at all stages through assignments, projects, practical work and work placements. Scheduled fish husbandry duties form an integral part of the curriculum.
Dan il-programm ta’ studju joffri lill-istudenti perspettiva wiesgħa ta’ aspetti differenti tal-ġestjoni tal-ħut u jipprovdilhom għarfien u kapaċitajiet mifruxa relatati mas-settur u l-industrija tat-trobbija tal-ħut. L-istudenti jakkwistaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa fl-industriji tat-trobbija tal-ħut, kemm f’dik tal-fish farms kif ukoll f’dik ornamentali. Dan il-programm ta’ studju jesponi wkoll lill-istudenti għal kunċetti ewlenin relatati mal-ġestjoni tas-sajd tal-ħut selvaġġ. Il-programm jagħti opportunità lill-istudenti biex jiksbu esperjenza filwaqt li jitgħallmu ħiliet ġodda. Huma jiġu kontinwament imħeġġa li jorbtu t-teorija mal-prattika fl-istadji kollha tal-kors, permezz ta’ assignments, proġetti, ħidma prattika u esperjenzi ta’ xogħol. Dmirijiet skedati tat-trobbija prattika tal-ħut jiffurmaw parti integrali mill-kurrikulu.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Fish farm attendant, Aquaculture/Aquatic technician, Hatchery assistant, Aquarium maintenance technician
Programme details:
Download