Institute of Applied Sciences

Course Title: Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing
Course Code: AG4-01-22

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This course of study provides learners with a broad knowledge of the animal management and animal care industry. It delves into various topics related to a wide range of companion and livestock animals. The programme of study offers a wide perspective on the latest practices in the animal management, husbandry and care sectors as well as their interconnectivity with entrepreneurship and the related business sector. Learners will be encouraged to relate theory to practice at all stages through assignments, projects, practical work and work placements. Scheduled practical livestock husbandry and veterinary nursing duties form an integral part of the curriculum.
Dan il-kors ta’ studju jipprovdi lill-istudenti għarfien wiesa’ fir-rigward tal-industrija tal-ġestjoni u l-kura tal-annimali. Jidħol fid-dettall dwar suġġetti relatati ma’ firxa wiesgħa ta’ annimali domestiċi u dawk li jitrabbew fl-irziezet. Il-programm ta’ studju joffri perspettiva wiesgħa dwar il-prattiċi l-aktar riċenti fis-setturi tal-ġestjoni, it-trobbija u l-kura talannimali, kif ukoll ir-rabta tagħhom mal-intraprenditorija u s-settur kummerċjali relatat. L-istudenti jiġu mħeġġa jorbtu t-teorija mal-prattika fl-istadji kollha tal-kors permezz ta’ assignments, proġetti, ħidma prattika u esperjenzi ta’ xogħol. Id-dmirijiet skedati tat-trobbija prattika tal-bhejjem jiffurmaw parti integrali mill-kurrikulu.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Listed Veterinary Nurse, Veterinary Auxiliary, Farm operator, Animal sanctuary warden
Programme details:
Download