Institute of Applied Sciences

Course Title: Diploma in Horticulture
Course Code: AG3-03-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
This programme of study consists of four different modules: viticulture, floral design, gardening and nursery production, crop production and processing. Practical sessions and work experience form an integral part of the programme of study, providing the learners with the required skills and competences to improve employment opportunities. The course also provides a good foundation for future career prospects in the respective fields as well as for progression to a more advanced qualification. This programme also gives the learner the possibility to choose one’s own combination of different modules leading to certification of an award for each individual stand-alone module that the learner has successfully completed.
Dan il-programm ta’ studju jikkonsisti f’erba’ unitajiet differenti: il-vitikultura, id-disinn tal-fjuri, il-ġardinaġġ u t-tkabbir tal-pjanti, il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-għelejjel. Sessjonijiet prattiċi u esperjenza ta’ xogħol jiffurmaw parti integrali mill-programm ta’ studju u jipprovdu lill-istudenti l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex itejbu l-opportunitajiet tagħhom li jsibu impjieg. Il-kors jipprovdi wkoll bażi tajba għal prospetti ta’ karriera fl-oqsma rispettivi fil-futur, jew biex l-istudent ikompli jistudja f’livell aktar avvanzat. Dan il-programm jagħti lill-istudent il-possibiltà li jagħżel huwa stess il-kombinazzjoni ta’ unitajiet differenti, li jwasslu biex l-istudent jikseb ċertifikat ta’ għotja għal kull unità li jtemm b’suċċess.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Plant nursery assistant, Horticulture farm/greenhouse aide, Florist assistant, Viticulture attendant
Programme details:
Download