Institute of Applied Sciences

Course Title: Diploma in Fish Husbandry
Course Code: AG3-02-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
This programme of study introduces the learner to the basics of fish husbandry and provides the knowledge and skills required by the learner for eventual employment in related industries such as the fish farming and aquatics industries. Being the only course in Malta that is solely dedicated to fish husbandry, this programme offers an excellent opportunity for employment in this industry, which has now become an important economic sector in the Maltese Islands. The learner will develop the knowledge and practical skills needed, provided that one attends all the practical sessions which are vital to enhance the theoretical knowledge gained during lectures.
Dan il-programm ta’ studju jintroduċi lill-istudent għall-aspetti bażiċi tat-trobbija tal-ħut u jipprovdi l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex eventwalment isib impjieg f’industriji relatati, bħal dawk tat-trobbija tal-ħut u tal-akkwatika. Billi huwa l-uniku kors f’Malta ddedikat biss għat-trobbija tal-ħut, dan il-programm joffri opportunità eċċellenti għal impjieg f’din l-industrija, li issa saret settur ekonomiku importanti fil-Gżejjer Maltin. L-istudent jiżviluppa l-għarfien u l-ħiliet prattiċi meħtieġa, ladarba jattendi s-sessjonijiet prattiċi kollha li huma vitali biex jissaħħaħ l-għarfien teoretiku miksub waqt il-lezzjonijiet.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Fish farm assistant, Aquarium shop assistant
Programme details:
Download