Institute of Applied Sciences

Course Title: Diploma in Animal Care
Course Code: AG3-01-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
This programme of study offers an introduction to working with and handling farm animals and pets, and provides the necessary related hands-on experience. It provides the practical skills and background knowledge required to form a solid foundation in animal care. The learner will have the opportunity to acquire knowledge on various habitat designs that can be used as accommodation for farm and pet animals, and study feeding procedures and how to identify and solve animal health problems. A learner who opts for this programme of study will be expected to attend scheduled husbandry duties which form part of this course. This practical experience, coupled with motivation and responsibility, will back up the theoretical knowledge gained during lectures.
Dan il-programm ta’ studju joffri introduzzjoni għall-ħidma mal-annimali tal-irziezet u l-annimali domestiċi u t-trattament tagħhom, flimkien mal-esperjenza prattika relatata meħtieġa. Il-kors jipprovdi l-ħiliet prattiċi u l-għarfien bażiku biex tiġi ffurmata bażi soda fir-rigward tal-kura tal-annimali. L-istudent ikollu l-opportunità li jakkwista għarfien dwar diversi disinji ta’ abitazzjoni li jistgħu jintużaw bħala akkomodazzjoni għall-annimali tal-irziezet u l-annimali domestiċi, u li jistudja dwar il-proċeduri tal-għalf u kif jidentifika u jsolvi problemi ta’ saħħa tal-annimali. Student li jagħżel li jsegwi dan il-programm ta’ studju se jkun mistenni jaqdi dmirijiet skedati tat-trobbija tal-annimali li jiffurmaw parti minn dan il-kors. Din l-esperjenza prattika, flimkien mal-motivazzjoni u r-responsabbiltà, se jsaħħu l-għarfien teoretiku li l-istudent ikun kiseb matul il-lezzjonijiet.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Animal groomer assistant, Pet shop assistant, Animal care assistant
Programme details:
Download