Institute of Applied Sciences

Course Title: Introductory Certificate in Animal Husbandry and Horticultural Skills
Course Code: AG1-01-21

ECTS: 40 ECTS

Course details

Mode: –
This basic programme of study equips learners with a range of skills, enabling them to begin to understand what various land-based animal and crop activities involve. The learner will have the opportunity to handle a variety of farm animals as well as work on crop fields and fruit trees. This course of study includes topics about soil management, establishing crops, animal management, livestock nutrition and farm maintenance. Learners will have the opportunity to feed various animals such as rabbits and poultry, incubate eggs and hatch chicks whilst gaining the required hands-on experience in the horticulture and animal husbandry sector.
Dan il-programm bażiku ta’ studju jipprovdi lill-istudenti firxa ta’ ħiliet li permezz tagħhom huma jibdew jifhmu x’jinvolvu diversi attivitajiet tal-annimali u l-għelejjel. L-istudent ikollu l-opportunità li jieħu ħsieb varjetà ta’ annimali tal-irziezet, kif ukoll li jaħdem fl-għelieqi tal-għelejjel u fuq is-siġar tal-frott. Dan il-kors ta’ studju jinkludi suġġetti dwar il-ġestjoni tal-ħamrija, l-istabbiliment ta’ għelejjel, il-ġestjoni tal-annimali, in-nutrizzjoni tal-bhejjem u l-manutenzjoni tal-irziezet. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jagħlfu diversi annimali bħal fniek u tjur, jużaw l-inkubatur tal-bajd u jfaqqsu l-flieles, filwaqt li jiksbu l-esperjenza prattika meħtieġa fl-ortikultura u fit-trobbija tal-annimali.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download