Institute: Masters

Department: Institute of Engineering and Transport – Aerospace Engineering and Building Department

Course Title: Master of Science in Aerospace Engineering

Course Code: AE7-01-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Blended
The MCAST MSc in Aerospace Engineering aims to form graduates that will be able to design and implement aerospace projects focusing on more productive but environmentally friendly technologies so as to respond to today’s challenges of a cleaner sky and less noisy and non-polluted environment, as well as to develop safer, faster and cheaper transportation for a growing society.The objective of this Master course is to provide the graduates with the skills required by national and international aerospace companies and with the right profile to match recruitment criteria for agencies as well as public and private bodies in the aerospace sector and also other engineering sectors, for example Automotive. In detail, MCAST’s highly targeted learning aerospace pathway aims at developing career-enhancing skills for aerospace professionals in the aviation sector and in the expanding civilian space business in fields such as the management, maintenance and conversion of aircrafts, R&D of technologies for new generations of aircrafts, and civilian applications for smart satellites and sub-orbital spacecrafts.The course offers the students the possibility to specialize in one of three most highly-demanded fields, namely:• Structures and Measurements for Aerospace• Aerodynamics• Space Technologies.This course is not related to the Engineering Warrant.Fees:Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)
Il-Master of Science in Aerospace Engineering li joffri l-MCAST għandu l-għan li jifforma gradwati li jkunu kapaċi jiddisinjaw u jimplimentaw proġetti aerospazjali li jiffukaw fuq teknoloġiji aktar produttivi imma li ma jagħmux ħsara lill-ambjent. Dan sabiex jirrispondu għall-isfidi kurrenti, ta’ sema aktar nadif u ambjent inqas storbjuż u mniġġes, kif ukoll biex jiżviluppaw trasport iktar sikur, veloċi u rħis għal soċjetà li qiegħda tikber. L-iskop ta’ dan il-kors ta’ Master huwa li jagħti lill-gradwati prospettivi l-ħiliet mitluba minn kumpaniji nazzjonali u internazzjonali fil-qasam tal-aerospazju, kif ukoll il-profil it-tajjeb biex jissodisfaw il-kriterji ta’ ingaġġ ta’ aġenziji u korpi pubbliċi u privati fis-settur tal-aerospazju kif ukoll f’setturi oħra tal-inġinerija, bħall-Automotive. Dan il-programm ta’ studju fil-qasam tal-aerospazju jimmira fil-għoli ħafna u għandu l-għan li jiżviluppa u jtejjeb il-ħiliet tal-professjonisti f’dan il-qasam li jaħdmu fis-settur tal-avjazzjoni u f’intrapriżi privati tal-ispazju ċivili f’oqsma bħat-tmexxija, il-manteniment u l-modifika ta’ ajruplani, ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji għal ġenerazzjonijiet ġodda ta’ ajruplani, u applikazzjonijiet għall-użu f’satelliti smart u vetturi spazjali sub-orbitali.
Il-kors joffri lill-istudenti l-possibiltà li jispeċjalizzaw f’wieħed minn tliet oqsma mfittxija ħafna, jiġifieri:
• L-Istrutturi u l-Qisien fil-qasam tal-Aerospazju
• L-Aerodinamika
• Teknoloġiji Spazjali.
Dan il-kors ma jagħtix id-dritt lill-kandidat għall-warrant ta’ inġinier.
MQF Level: 7
Duration: PT 6 Semesters
Entry requirements: A Bachelor degree in Mechanical, Aerospace Engineering or in a related field
or
A MQF Level 5 qualification related to Engineering or Science and adequate professional experience
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download