Institute of Engineering and Transport

Course Title: Higher Diploma in Transportation and Logistics Management
Course Code: AE5-14-23

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of WorkBased Learning
The course is intended for candidates who wish to embark or progress on a career in the transportation and logistics management.
The Students after this course will acquire the relevant advanced academic and vocational logistics operations principles and skills. This would be enhanced by an understanding of how transportation modes support the smooth flow of goods between entities operating within global supply chains.
Finally, the learners will also be properly equipped to succeed in the numerous dynamic challenges in local and global industries.
Il-kors huwa maħsub għal kandidati li jixtiequ jimbarkaw jew jimxu ‘l quddiem għal karriera fil-ġestjoni tat-trasport u l-loġistika.
L-Istudenti wara dan il-kors se jakkwistaw il-prinċipji u l-ħiliet rilevanti tal-operat talloġistika akkademiċi u vokazzjonali avvanzati. Dan ikun imsaħħaħ permezz ta’ fehim ta’ kif il-modi tat-trasport jappoġġaw il-fluss bla xkiel tal-merkanzija bejn l-entitajiet li joperaw fi ħdan il-ktajjen tal-provvista globali.
Fl-aħħarnett, l-istudenti se jkunu wkoll mgħammra kif suppost biex jirnexxu fl-isfidi dinamiċi numerużi fl-industriji lokali u globali.
MQF Level: 5
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST MQF Level 4 Advanced Diploma
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Purchasing Agent, Logistic Analyst, Supply chain Manager, Logistic Manager
Programme details:
Download