Institute of Engineering and Transport

Course Title: Advanced Diploma in Aviation Operations
Course Code: AE4-A6-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This study programme is designed to equip learners with the necessary understanding and an all-round introduction to the aviation industry for those who wish to further their career in one of its occupational areas. This course may lead to roles in airports such as passenger liaison, ramp work, cargo operations and ground handling, aircraft operations and customer service. The course is structured to give learners an overview of aviation operations in preparation for the specialized areas that interest career aspirations within the sector. The course covers the appropriate fundamentals for progression onto further aviation specialization in the sector. The theoretical elements are supplemented with practical elements. Successful learners can progress to the Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise. This course includes work related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.
Dan il-programm ta’ studju huwa mfassal biex jipprovdi l-għarfien meħtieġ u introduzzjoni ġenerali għall-industrija tal-avjazzjoni lil dawk l-istudenti li jixtiequ karriera f’wieħed mill-oqsma ta’ din l-industrija. Il-programm jista’ jwassal għal xogħol fl-ajruport, bħal kuntatt mal-passiġġieri, xogħol fuq ir-rampa, ħatt ta’ merkanzija, xogħol fuq inġenji tal-ajru u servizz lill-klijenti. L-istruttura tal-kors tagħti lill-istudenti ħarsa ġenerali lejn is-settur tal-avjazzjoni u tippreparahom għall-oqsma speċjalizzati li huma ta’ interess għal min jixtieq jagħmel karriera fl-avjazzjoni. Il-kors ikopri l-elementi fundamentali xierqa biex wieħed ikun jista’ jkompli jispeċjalizza fis-settur. L-elementi teoretiċi huma msaħħa b’elementi prattiċi. L-istudenti li jirnexxu f’dan il-kors jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom fil-Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise. Il-programm jinkludi taħriġ u prattika f’xogħol relatat mas-settur. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language
Other entry requirements: –
Career opportunities: Passenger check-in officer, Passenger services officer, Flight operations officer, Aircraft dispatch officer, Ground handling officer
Programme details:
Download