Institute of Engineering and Transport

Course Title: Advanced Diploma in Aircraft Maintenance (Avionics)
Course Code: AE4-A4-22

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This programme is designed to equip learners with the necessary theoretical knowledge of aircraft maintenance and related electrical and avionics systems at technician level. This is also backed by practical experience in dedicated workshops. Learners attending this course will be prepared to sit for the relative examinations organised by awarding bodies, which may lead to being awarded the EASA Part-66 Category B2 licence. Subject to authorisation by the Part-145 Organization, the licence will permit the holder to issue Certificates of Release to Service following maintenance on electrical and avionics systems. This training programme includes work-related training and practice. Applicants have to be able to work within the industries concerned.
This course is a highly innovative programme in the sector and gives the learner the opportunity to obtain an Advanced Diploma apart from sitting for the EASA examinations. Successful learners can then progress to the Level 5 Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering which will allow them to have access to the IET BEng in Mechanical Engineering or Electronics.
Dan il-programm huwa mfassal biex jipprovdi lill-istudenti l-għarfien teoretiku neċessarju dwar is-sistemi ta’ manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru u sistemi elettroniċi u avjoniċi oħra relatati fil-livell ta’ teknixin. Dan l-għarfien huwa msaħħaħ b’esperjenza prattika f’workshops apposta. L-istudenti li jattendu dan il-kors jitħejjew għall-eżamijiet relatati, organizzati minn istituzzjonijiet li joffru dawn il-kwalifiki, u li jistgħu jwasslu għall-għoti tal-liċenzja EASA Part-66 Category B2. Permezz ta’ din il-liċenzja, wieħed ikun jista’, jekk ikollu l-awtorizzazzjoni mill-Part-145 Organisation, joħroġ Certificates of Release to Service wara xogħol ta’ manutenzjoni fuq sistemi elettriċi u avjoniċi. Dan il-programm jinkludi taħriġ u prattika relatati max-xogħol. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati. Waqt il-kors l-istudent ikollu l-possibiltà li jikseb Diploma Avvanzata, li jfisser li jkun jista’ jkompli jistudja fil-livell ta’ baċellerat.
Dan il-kors hu innovattiv għax studenti li jtemmu l-kors b’suċċess ikunu eliġibbli għal Advanced Diploma apparti li jkunu jistgħu jagħmlu eżamijiet tal-EASA. Studenti li jtemmu dan il-kors b’suċċess jistgħu jipprogressaw ghall-kors tal-Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering, liema kors jagħti aċċess għal baċellerat fl-inġinerija.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST MQF level 3 Diploma delivered by the Institute of Engineering and Transport (Applicants must have obtained grades that when averaged will yield an overall Grade B)
or
Diploma in Aircraft Maintenance (incorporating EASA Part-66 Category A Basic Course)
or
EASA Part-66 Aircraft Maintenance Category A Licence Course
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: One subject from Mathematics or Physics
and
Compulsory: One subject from Engineering Technology or Design and Technology or Chemistry or Mathematics or Physics
Other entry requirements: All applicants are asked to sit for a Medical Test in view of any Colour Blindness
Career opportunities: Base maintenance technician, Avionics workshop technician
Programme details:
Download