Institute of Engineering and Transport

Course Title: Advanced Diploma in Transportation and Logistics Management
Course Code: AE4-02-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
One of the core requirements of industry is the procurement, storage and dispatching of goods. In today’s business world it has become imperative to effectively handle transportation and logistics. This course is intended for candidates who wish to embark on a career in this important sector. The course aims to develop professionals who are knowledgeable, technically competent and able to adapt in the transportation and logistics discipline as they embrace new technological advancements and challenges. It also prepares learners in social, entrepreneurial and leadership qualities towards tackling logistical challenges innovatively, creatively and ethically.
Successful learners can progress to the Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise.
Waħda mill-ħtiġijiet ewlenin tal-industrija hija x-xiri, il-ħażna u s-safar tal-merkanzija. Fid-dinja tan-negozju tal-lum, l-għarfien dwar kif tieħu ħsieb b’mod effettiv it-trasport u l-loġistika huwa essenzjali. Dan il-kors huwa intiż għal dawk li jixtiequ jagħmlu karriera f’dan il-qasam hekk importanti. Il-kors għandu l-għan li jiżviluppa nies professjonali li għandhom l-għarfien meħtieġ, il-kompetenza teknika u l-ħila li jadattaw irwieħhom fid-dixxiplina tat-trasport u l-loġistika filwaqt li jħaddnu żviluppi u sfidi teknoloġiċi. Il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti ħiliet soċjali, intraprenditorjali u ta’ tmexxija, bil-għan li jkunu kapaċi jiffaċċjaw sfidi ta’ natura loġistika b’mod innovattiv, kreattiv u etiku.
Studenti li jtemmu dan il-kors b’suċċess jistgħu jipprogressaw għall-Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Logistics management officer, Warehouse management supervisor, Shipping supervisor
Programme details:
Download