Institute of Engineering and Transport

Course Title: Diploma in Joinery and Furniture Making
Course Code: AE3-A4-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This course of study includes theoretical knowledge and practical training both in College-based industrial workshops and also on work placements. Technical and practical lessons cover measuring, cutting, preparing and assembling timber and timber board products to make interior fittings such as kitchen cabinets, doors and window frames. The learners will be expected to participate individually and in teams to produce simple products from solid wood and composite materials. Learners will be trained in the practical handling of hand and power tools and simple woodworking machines. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility
Dan il-kors ta’ studju jinkludi għarfien teoretiku u taħriġ prattiku kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll waqt esperjenzi ta’ xogħol. Il-lezzjonijiet tekniċi u prattiċi jinkludu l-kejl, il-qtugħ, it-tħejjija u l-armar ta’ prodotti tal-injam u bordijiet tal-injam biex isiru fittings tad-djar, bħal kċejjen, bibien u twieqi. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jipproduċu prodotti sempliċi minn materjali ta’ injam mastizz u materjali komposti. L-istudenti jiġu mħarrġa fl-użu prattiku ta’ għodod tal-idejn u tal-elettriku u magni sempliċi tax-xogħol tal-injam. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Assistant joiner, Assistant carpenter
Programme details:
Download