Institute of Engineering and Transport

Course Title: Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning
Course Code: AE3-A3-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This course provides learners with the essential knowledge related to heating, ventilation and air-conditioning (HVAC). It will enable learners to work as assistant technicians engaged in servicing and carrying out maintenance on refrigeration compressors, condensers, evaporators and other accessories. Practical training is carried out in workshops equipped to industry standards. Learners are expected to participate individually and in teams to operate refrigeration and air conditioning equipment. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility.
Dan il-kors jipprovdi lill-istudenti għarfien essenzjali relatat mattisħin, il-ventilazzjoni u l-kondizzjonament tal-arja (HVAC). Dan jippermetti lill-istudenti jaħdmu bħala assistenti teknixins fl-isservisjar u t-twettiq ta’ manutenzjoni fuq kompressuri tar-refriġerazzjoni, kondensaturi, evaporaturi u aċċessorji oħra. It-taħriġ prattiku jsir f’workshops attrezzati skont l-istandards tal-industrija. L-istudenti huma mistennija li jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex iħaddmu tagħmir tar-refriġerazzjoni u tal-kondizzjonament tal-arja. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tas-suġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: All applicants are asked to sit for a Medical Test in view of any Colour Blindness
Career opportunities: HVAC installer
Programme details:
Download