Institute of Engineering and Transport

Course Title: Diploma in Aircraft Maintenance (incorporating EASA Part-66 Category A Basic Course)
Course Code: AE3-A1-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This programme is designed specifically to equip learners with the necessary theoretical understanding of aircraft maintenance and related systems and is backed by practical experience in dedicated workshops at mechanic level. The course incorporates the EASA Part-66 Category A basic course which will allow a student to sit for the licence examinations. Also, subject to authorisation by the Part-145 Organization, the licence will permit the holder to issue Certificates of Release to Service following minor scheduled works that may include line maintenance, defect rectification and component changes.
Dan il-programm huwa mfassal b’mod speċifiku biex jipprovdi lill-istudenti l-għarfien teoretiku neċessarju dwar sistemi ta’ manutenzjoni ta’ inġenji tal-ajru u sistemi relatati oħra. Dan huwa msaħħaħ b’esperjenza prattika fil-livell ta’ mekkanik f’workshops apposta. Il-kors jista’ jwassal biex student jikseb il-liċenzja EASA Part-66 Category A u, bis-saħħa tagħha, jekk ikollu l-awtorizzazzjoni mill-Part-145 Organisation, huwa jkun jista’ joħroġ Certificates of Release to Service wara xogħlijiet skedati żgħar li jistgħu jinkludu l-manutenzjoni tal-linja, ir-rettifikazzjoni ta’ difetti u l-bdil ta’ komponenti.
MQF Level: 3
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Physics
Other entry requirements: –
Career opportunities: Line maintenance mechanic, Workshop mechanic
Programme details:
Download