Institute of Information and Communication Technology

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Multimedia Software Development
Course Code: IT6-A3-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
The degree in Multimedia Software Development is intended for those learners who are keen on developing feature-rich software applications that are highly interactive for desktop, web, and mobile platforms. The taught component will show students how to combine client side and server-side technologies to address specific use cases. This programme covers skills such as software development, UX/UI design principles, audio/visual content creation, frontend and backend development, data organisation and persistence, machine learning, computer vision, web optimisation, interactive application development using 3D Engines, utilisation of third-party tooling/libraries, research methodologies etc. The work-based component allows for students to form part of an organisation and work on real-world projects. The course culminates with a research component in the form of a dissertation, where students identify, investigate, and devise a solution to a given problem. The course is ideal who possess an artistic flair and an inclination towards software development.
Il-kors f’Multimedia Software Development huwa maħsub għal dawk l-istudenti li huma ħerqana li jiżviluppaw applikazzjonijiet ta’ software b’ħafna karatteristiċi li huma interattivi ħafna għal pjattaformi desktop, web u mobbli. Il-komponent mgħallem se juri lill-istudenti kif jgħaqqdu t-teknoloġiji tan-naħa tal-klijent u tan-naħa tas-server biex jindirizzaw każijiet speċifiċi ta’ użu. Dan il-programm ikopri ħiliet bħall-iżvilupp tas-software, prinċipji tad-disinn UX/UI, ħolqien ta’ kontenut awdjo/viżiv, żvilupp ta’ frontend u backend, organizzazzjoni u persistenza tad-data, tagħlim tal-magni, viżjoni bil-kompjuter, ottimizzazzjoni tal-web, żvilupp ta’ applikazzjoni interattiva bl-użu ta’ Magni 3D, użu ta’ terzi, għodda tal-partiti/libreriji, metodoloġiji ta’ riċerka eċċ. Il-prattika fuq il-post tax-xogħol jippermetti lill-istudenti biex jiffurmaw parti minn organizzazzjoni u jaħdmu fuq proġetti tad-dinja reali. Il-kors jilħaq il-qofol tiegħu b’komponent ta’ riċerka fil-forma ta’ dissertazzjoni, fejn l-istudenti jidentifikaw, jinvestigaw, u jfasslu soluzzjoni għal problema partikolari. Il-kors huwa ideali għal min ikollu flair artistiku u inklinazzjoni lejn l-iżvilupp tas-software
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in IT
Recommended stream: Multimedia Software Development
or
MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering)
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing
and
Compulsory A-Level or I-Level: Mathematics (Pure or Applied) or Physics
Other entry requirements: –
Career opportunities: Full-Stack Developer, Web/UX designer, Front-End Developer. , Back-End Developer, Multimedia programmer, Mobile applications developer
Programme details:
Download