Choose a job you love and enjoy

We all have a dream job or career which we try to follow through. Education plays
an important role in securing the career you are aspiring for. Remember that the
first stepping stones for accomplishing your dream career are the qualifications
required to achieve it.

So, if you have not decided on where to start, contact MCAST career advisers. We
will help to empower you to make your own career and learning choices. You can
contact us for an appointment or visit our offices at the Students’ House Block.
We are here to support you each step of the way.

icon-phone-square Tel: 2398 7135/6
icon-envelope Email: career.guidance@mcast.edu.mt

Agħzel xogħol li tħobb u hu gost agħmlu

Kollha kemm aħna għandna xogħol jew karriera li noħolmu li jkollna u li naħdmu għaliha.
L-edukazzjoni tilgħab parti importanti biex takkwista l-karriera li taspira għaliha. Ftakar
li l-ewwel passi biex tikseb il-karriera tal-ħolm tiegħek huma ċ-ċertifikati li hemm bżonn
ikollok biex tikkwalifika għal-impieg tal-għażla tiegħek.

Għalhekk, jekk għadek ma ddeċidejtx minn fejn se tibda, ikkuntattja lill-Career Advisers
tal-MCAST. Dawn jgħinuk biex tkun kapaċi tagħmel l-għażliet tiegħek ta’ karriera u ta’
studju. Tista’ tikkuntattjahom biex tagħmel appuntament jew iżżur l-uffiċċju tagħhom
f’Dar l-Istudent. Il-Career Advisers qegħdin hemm biex jgħinuk f’kull pass li tagħmel.

icon-phone-square Tel: 2398 7135/6
icon-envelope Email: career.guidance@mcast.edu.mt