Institute: Masters

Department: Applied Research and Innovation Centre

Course Title: Master In Retail

Course Code: RI7-01-21

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended

The Master in Retail focuses on the learning and practical application of concepts essential for operating and marketing a retail business. This programme develops an understanding of the contemporary retail environment and examines topical issues relating to retail management and marketing. This programme assesses analytical skills essential for operating and marketing in an international retail environment with a view to putting this knowledge into practice. The Master in Retail is structured to reflect the needs of modern business retail dynamics. The Master in Retail is taught by industry experts and leading academics who have had successful careers in their respective business settings.Intake Info:October 2022Fees:Fees apply to external candidates – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry).

Dan il-kors ta’ Master in Retail jiffoka fuq it-tagħlim u l-applikazzjoni prattika ta’ kunċetti essenzjali fl-operat u r-reklamar tan-negozju bl-imnut. Il-programm iwassal lill-istudenti biex jifhmu l-ambjent kontemporanju tan-negozju bl-imnut, filwaqt li jiġu eżaminati problemi tipiċi relatati mat-tmexxija u r-reklamar f’negozju ta’ din ix-xorta. Jiġu kkunsidrati ħiliet analitiċi li huma essenzjali għall-operat u r-reklamar ta’ bejgħ bl-imnut f’ambjent internazzjonali bl-iskop li dan l-għarfien jitpoġġa fil-prattika. Il-kors huwa strutturat biex jirrifletti l-ħtiġijiet tad-dinamika moderna tas-settur tal-bejgħ bl-imnut. Il-Master in Retail huwa mgħallem minn esperti fl-industrija u akkademiċi ewlenin li kellhom karriera ta’ suċċess fil-qasam rispettiv tagħhom.

MQF Level: 7

Duration: 5 Semesters

Entry requirements: A relevant first degree

Other entry requirements: A MQF Level 5 qualification and adequate professional experience are also considered.

Career opportunities: –

Programme details:

Programme outline(pdf): Download