Gozo Campus

Certificate in Vocational Skills

PW-01-21G

Course details

The Certificate in Vocational Skills is a structured programme of study that helps students with learning disabilities / learning difficulties acquire the skills necessary to gain and maintain employment or to further their education. During the course students are required to participate in weekly supervised work placements both within the College and in different workplaces. Students will have the opportunity to experience work in three vocational areas, namely Hospitality Studies, Office Skills and also Production and Retail Work. Key skills and life skills subjects also form part of the syllabus.
Iċ-Ċertifikat fil-Ħiliet Vokazzjonali huwa programm ta’ studju strutturat biex jgħin studenti li għandhom diżabilità / diffikultajiet fit-tagħlim jiksbu l-ħiliet neċessarji biex jakkwistaw u jżommu impjieg jew biex ikomplu bl-istudju tagħhom. Matul dan il-kors l-istudenti huma mistennija li kull ġimgħa jipparteċipaw f’work placements taħt superviżjoni, kemm fi ħdan il-Kulleġġ kif ukoll f’postijiet oħra tax-xogħol. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jagħmlu esperjenza ta’ xogħol fi tliet oqsma vokazzjonali, li huma l-Istudji fl-Ospitalità, il-Ħiliet tal-Uffiċċju u x-Xogħol ta’ Produzzjoni u Bejgħ. Is-sillabu jinkludi wkoll suġġetti tal-ħiliet ewlenin u ħiliet għall-ħajja.
MQF Level
2 Years Full-time
Entry Requirements: Finished Compulsory Education, documented by the SSC&P (Secondary School Certificate and Profile) Applicants are required to: Present a recent psychological report (issued no more than 3 years before the date of application) and school reports including the most recent Individual Education Plan (IEP) Adapt to both class-based and community-based learning (to be ascertained through a 3-day workshop at MCAST, attendance for which is compulsory) Commitment to prospective employment.
Applicants may be asked to sit for an Interview.

Key Information for Prospective, Continuing, and Progressing Students for Full-Time Programmes