Master of Science in Aerospace Engineering

Course Code:AM7-01-21

120 ECTS

Course Part-Time (6 Semesters)

Course Description (English)

The MCAST MSc in Aerospace Engineering aims to form graduates that will be able to design and implement aerospace projects, focusing on more productive but environmentally friendly technologies; so as to respond to the today’s challenge of a cleaner sky and less noisy and non-polluted environment, as well as to develop safer, faster and cheaper transportation for a growing society.
This Master course objective is to provide to the graduates the skills required by national and international aerospace companies and with the right profile to match recruitment criteria for agencies as well as public and private bodies in the aerospace sector and also other engineering sectors, for example Automotive. In detail, MCAST highly targeted learning aerospace pathway aims at developing career-enhancing skills for aerospace professional in the aviation sector and in the expanding civilian space business in fields such as the management, maintenance and conversion of aircraft, R&D of technologies for new generations of aircraft, and civilian applications for smart satellites and sub-orbital spacecraft.
The course offers the students the possibility to specialize in one of three most highly-demanded fields, such as:
• Structures and Measurements for Aerospace
• Aerodynamics
• Space Technologies

Exit Strategy :
Post-Graduate Certificate in Aerospace Engineering (30 Credits)
Post- Graduate Diploma in Aerospace Engineering (60 Credits)
Full Master  in Aerospace Engineering (120 Credits)

Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)

Course Description (Malti)

Il-Master of Science in Aerospace Engineering offrut mill-MCAST għandu l-għan li jifforma gradwati li jkunu kapaċi jiddisinjaw u jimplimentaw proġetti aerospazjali li jiffukaw fuq teknoloġiji aktar produttivi imma li ma jagħmux ħsara lill-ambjent.  Dan sabiex jirrispondu għall-isfida tal-lum, ta’ sema aktar nadif u ambjent inqas storbjuż u mniġġes, kif ukoll biex jiżviluppaw trasport iktar sikur,  veloċi u rħis għal soċjetà li qiegħda tikber.
L-iskop ta’ dan il-kors ta’ Master huwa li jagħti lill-gradwati prospettivi l-ħiliet mitluba minn kumpaniji nazzjonali u internazzjonali fil-qasam tal-aerospazju, kif ukoll il-profil it-tajjeb biex jissodisfaw il-kriterji ta’ ingaġġ ta’ aġenziji u korpi pubbliċi u privati fis-settur tal-aerospazju kif ukoll f’setturi oħra tal-inġinerija, bħall-Automotive.
Dan il-programm ta’ studju fil-qasam tal-aerospazju jimmira fil-għoli ħafna u għandu l-għan li jiżviluppa u jtejjeb il-ħiliet tal-professjonisti tal-aerospazju li jaħdmu fis-settur tal-avjazzjoni u f’intrapriżi privati tal-aerospazju f’oqsma bħat-tmexxija, il-manteniment u l-modifika ta’ ajruplani, ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji għal ġenerazzjonijiet ġodda ta’ ajruplani, u applikazzjonijiet għall-użu f’satelliti smart u vetturi spazjali sub-orbitali.
Il-kors joffri lill-istudenti l-possibiltà li jispeċjalizzaw f’qasam wieħed minn tliet oqsma mfittxija ħafna, bħal:
• Strutturi u Qisien fil-qasam tal-Aerospazju
• Aerodinamika
• Teknoloġiji Spazjali

Mode

Blended

Entry Requirements:

A Bachelor degree in Mechanical, Aerospace Engineering or related field from a recognized institution or an equivalent international qualification, validated by MFHEA
or
MCAST Engineering Level 5 and 10 years experience in a technical position in the aviation/aerospace industry.

Other Entry Requirements

English language requirements: IELTS or TOEFL or Cambridge

Career Pathways:

Aeronautical engineers; Aircraft design engineers, Astronautically engineers, Flight systems test engineers,
R&D Engineer,
Designer Engineer in similar sector such Automotive or Mechanical fields,
Management career in the aviation/automotive/mechanical  or any engineering industry

Programme Details

Kindly note this Programme Specification will be available shortly

Course Outline

Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Master Degree Programme