Institute of Information and Communication Technology

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Business Analytics
Course Code: IT6-01-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
The degree in Business Analytics is aimed at individuals who wish to learn how to utilise data to address demanding challenges in today’s business world. Through the use of applied methodology, analytical skills and hands-on lab sessions, students will learn how to use analytical tools to derive insight on hidden trends and patterns to leverage business success. One will learn how to develop, implement, and test bespoke solutions for resolving problems in specific scenarios. The taught component covers skills related to software engineering, software development, data organisation and persistence and the analysis of data using the latest technologies in business intelligence, reporting, machine learning, data science and big data. From a business standpoint, the degree covers aspects such as critical thinking skills, building strategies for promoting businesses, understanding consumer behaviour, and learning about laws governing a business process. A work placement component will help students to work within the industry and gain experience alongside real-world professionals. At the end of the degree programme, the students will pursue a research component in the form of a dissertation. The course is intended for individuals who are keen to use technologies in order to improve the overall performance of a business.
Il-Business Analytics huwa mmirat għal individwi li jixtiequ jitgħallmu kif jutilizzaw id-data biex jindirizzaw sfidi fid-dinja tan-negozju tal-lum. Permezz tal-użu ta’ metodoloġija applikata, ħiliet analitiċi u sessjonijiet ta’ laboratorju prattiċi, l-istudenti se jitgħallmu kif jużaw għodod analitiċi biex jiksbu għarfien dwar xejriet u xejriet moħbija biex jisfruttaw is-suċċess tan-negozju. Wieħed se jitgħallem kif jiżviluppa, jimplimenta, u jittestja soluzzjonijiet apposta biex isolvu problemi f’xenarji speċifiċi. Il-komponent mgħallem ikopri ħiliet relatati mal-inġinerija tas-software, l-iżvilupp tassoftware, l-organizzazzjoni u l-persistenza tad-date u l-analiżi tad-data bl-użu tal-aħħar teknoloġiji fl-intelliġenza kummerċjali, ir-rappurtar, it-tagħlim tal-magni, ix-xjenza tad-data u l-big data. Mil-lat tan-negozju, il-grad ikopri aspetti bħal ħiliet ta’ ħsieb kritiku, bini ta’ strateġiji għall-promozzjoni tannegozji, l-imġiba tal-konsumatur, u t-tagħlim dwar liġijiet li jirregolaw proċess tan-negozju. I-prattika fuq il-post tax-xogħol se jgħin lill-istudenti biex jaħdmu fl-industrija u jiksbu esperjenza flimkien ma’ professjonisti tad-dinja reali. Fi tmiem il-programm, l-istudenti se jsegwu komponent ta’ riċerka fil-forma ta’ teżi. Il-kors huwa maħsub għal individwi li huma ħerqana li jużaw it-teknoloġiji sabiex itejbu l-prestazzjoni ġenerali ta’ negozju.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in IT
or
MCAST Advanced Diploma in Business Administration
or
MCAST Advanced Diploma in Marketing
or
MCAST Advanced Diploma in Insurance
or
MCAST Advanced Diploma in Financial Services
or
MCAST Advanced Diploma in Finance and Insurance
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing or Mathematics or Accounting or Economics or Marketing
Applicants with a good working knowledge of Computing, Mathematics and Business related subjects will benefit from a more positive learning experience throughout the course.
Other entry requirements: Experience in a programming language would be considered an asset.
Career opportunities: Business analyst, Data scientist, Operations research analyst, Market research analyst, Project manager
Programme details:
Download