Institute: Gozo Campus

Department: –

Course Title: Foundation Certificate in Engineering Skills

Course Code: GZ2-01-21G

ECTS: 60

Course details

Mode: –
This course exposes learners to a number of diverse engineering disciplines and trades. It comprises vocational study units covering basic Electrical Installations and Electronics, Mechanical Engineering, Welding and Fabrication, and Woodwork. The programme includes elements of vocational theory and practice that will help learners acquire the knowledge, skills and competences in these vocational areas and form a clear idea of the nature of diverse vocational options that they can pursue at higher levels. Learners will gain experience in the use of tools, materials and engineering processes. This programme also enables learners to improve their key skills which will be embedded in the vocational content.
Studenti li jagħżlu li jsegwu dan il-kors ikollhom l-opportunità li jimirħu f’għadd sabiħ ta’ dixxiplini fis-snajja’ u l-inġinerija. Fost dawn insibu l-Istallazzjoni tal-Elettriku u l-Elettronika, l-Inġinerija Mekkanika, Welding u Fabbrikazzjoni, u Xogħol fl-Injam. Il-kors iżewweġ elementi ta’ teorija u prattika li jgħinu lill-istudenti jseddqu l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom. B’hekk ikollhom idea iktar ċara dwar l-għażliet vokazzjonali li jistgħu jispeċjalizzaw fihom hekk kif jissuktaw bit-taħriġ tagħhom f’livelli ogħla. L-istudenti jitħarrġu fl-użu tal-għodda, materjali u proċessi fl-inġinerija. Huma jkollhom l-opportunità li jtejbu l-ħiliet ewlenin tagħhom bis-saħħa tas-suġġetti vokazzjonali.
MQF Level: 2
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes