Institute: Institute of Engineering and Transport

Department: Aviation, Building Services and Trades

Course Title: Diploma in Cabin Crew Training

Course Code: AE3-06-22

ECTS: 60

Course details

Mode: –
The Cabin Crew Diploma course is especially designed for aspiring young professionals looking to getting a head start in the profession, introducing the skills and responsibilities expected by the world’s leading airlines. The one-year diploma course will be regulated by an International Aviation Standard. At the end of the training, candidates who pass the training successfully are awarded an Attestation and an MCAST Diploma at MQF Level 3. The course at MCAST consists of a combination of both theoretical and practical components. These components include the legally required Cabin Crew initial training elements and those associated with guest centricity. Special emphasis is given to customer service and procedures for handling unusual situations during flight, with the final modules of the course giving useful tips for completing the recruitment process. The course also includes a safety equipment procedure (SEP) trainer providing an overview of the aircraft, safety equipment and location of emergency procedures accessible via web.
Dan il-kors li jwassal għal Diploma in Cabin Crew Training iservi ta’ introduzzjoni għall-ħiliet u r-responsabbiltajiet li l-linji tal-ajru ewlenin fid-dinja jistennew li jkollhom il-Cabin Crew tagħhom u għalhekk huwa maħsub għal żgħażagħ li jixtiequ jkunu f’pożizzjoni ta’ vantaġġ meta japplikaw għal xogħol bħal dan. Dan il-kors ta’ diploma ta’ sena se jkun regolat minn International Aviation Standard. Fl-aħħar tal-kors, il-kandidati li jgħaddu mit-taħriġ jingħataw Ċertifikat u Diploma tal-MCAST tal-Livell 3 tal-MQF. Il-kors jikkonsisti f’taħlita ta’ komponenti kemm ta’ teorija kif ukoll ta’ prattika. Dawn il-komponenti jinkludu l-elementi ta’ taħrig inizjali li huma meħtieġa mil-liġi għall-Cabin Crew u għal dawk li f’xogħolhom huma mistennija li jżommu lill-klijent dejjem fiċ-ċentru. Issir enfasi speċjali fuq is-servizz li jrid jingħata lill-klijenti u l-proċeduri biex jiġu mmaniġġjati sitwazzjonijiet mhux tas-soltu waqt it-titjira. Fl-aħħar moduli tal-kors jingħataw pariri dwar il-proċess ta’ reklutaġġ. Bħala parti mill-kors, persuna li tagħti taħriġ fuq il-proċeduri tat-tagħmir ta’ sigurtà (SEP) tipprovdi lill-istudenti ħarsa ġenerali lejn l-ajruplan, it-tagħmir tas-sigurtà u l-post fejn wieħed isib il-proċeduri ta’ emerġenza. Dan kollu jsir onlajn.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level passes/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements:
Career opportunities: Aircraft cabin crew
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes