Institute: Gozo Campus

Department: –

Course Title: Advanced Diploma in Health and Social Care

Course Code: CS4-02-21G

ECTS: 120

Course details

Mode: Includes Work Placement
This is a two-year full-time programme during which the learner becomes better acquainted with the specialised services offered by different agencies and organisations in the care sector. This programme of study is ideal for those prospective candidates who derive a lot of personal satisfaction from helping others. Lectures deal with sociological and psychological perspectives, legislation, communication skills and human biology. Lecturers will present scenarios which are dynamic and thought-provoking, and learners are prepared to work in challenging environments dealing with vulnerable individuals. A work-based learning component is included in the framework of this programme.
Dan huwa programm full-time ta’ sentejn li matulu l-istudent isir aktar familjari mas-servizzi speċjalizzati offruti minn aġenziji u organizzazzjonijiet differenti fis-settur tal-kura. Dan il-programm ta’ studju huwa ideali għal dawk il-kandidati prospettivi li jiksbu sodisfazzjon personali meta jgħinu lill-oħrajn. Il-lezzjonijiet jittrattaw perspettivi soċjoloġiċi u psikoloġiċi, il-leġiżlazzjoni, il-ħiliet tal-komunikazzjoni u l-bijoloġija tal-bniedem. L-għalliema jippreżentaw xenarji li huma dinamiċi u li jġiegħlu lill-istudenti jaħsbu, u l-istudenti jitħejjew biex jaħdmu f’ambjenti ta’ sfida ma’ individwi vulnerabbli. Komponent ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa inkluż fil-qafas ta’ dan il-programm.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Diploma in Health and Social Care
or
MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Sport
or
MCAST Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection
or
MCAST Extended Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: Prior to embarking on a Work Placement, learners need to present a clean police conduct certificate.
Career opportunities: Social support worker
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes