Institute: Gozo Campus

Department: –

Course Title: Foundation Certificate in Care

Course Code: CS2-01-21G

ECTS: 60 ECVET

Course details

Mode: –

This programme of study is aimed at those individuals who wish to embark on a future career in the Health and Social Care sector. During the year the learners will have a variety of lectures which will give them an understanding of basic concepts related to this sector. Lectures will focus on human behaviour, the way the body works and what constitutes a safe working environment. Learners will also be given the opportunity to strengthen their key skills subjects including Maltese, English, Mathematics and Science through the vocational perspective. Learners will have the opportunity to visit organisations related to this sector so that they become accustomed to the environment.

Dan il-programm ta’ studju full-time huwa mmirat lejn dawk l-individwi li fil-futur jixtiequ jibdew karriera fis-settur tas-Saħħa u l-Kura Soċjali. Matul is-sena l-istudenti jkollhom lezzjonijiet varji bil-għan li jaslu jifhmu l-kunċetti bażiċi relatati ma’ dan is-settur. Il-lezzjonijiet jiffokaw fuq l-imġiba tal-bniedem, il-mod kif jaħdem il-ġisem u x’inhu dak li jagħmel ambjent tax-xogħol sikur. L-istudenti jingħataw ukoll l-opportunità li jsaħħu s-suġġetti tal-ħiliet ewlenin tagħhom, inklużi l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika u x-Xjenza, mill-perspettiva vokazzjonali. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jżuru organizzazzjonijiet relatati ma’ dan is-settur sabiex isiru familjari mal-ambjent. Fl-aħħar ta’ dan il-kors ta’ sena, l-istudenti jkollhom l-opportunità li javvanzaw għal-livell ta’ Diploma fl-istess settur.

MQF Level: 2

Duration: 1 Year Full-time

Entry requirements: MCAST Introductory Certificate
or
Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Other entry requirements: –

Career opportunities: –

Programme details:

Programme outline(pdf): Download