Institute: Masters

Department: Institute of Applied Sciences

Course Title: Master of Science in Environmental Engineering

Course Code: AS7-07-21

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended

The Master of Science in Environmental Engineering programme takes an interdisciplinary approach into the investigation of processes that control the earth and its environment. The programme will deliver all necessary knowledge and skills to seize opportunities presented by new developments in areas such as global cycles, biogeochemistry, sustainable technologies, waste and water treatment, environmental pollution assessment and remediation, and natural hazards. A special focus on environmental auditing and impact assessment shall be made particularly in water, energy, noise and traffic auditing.Fees:Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)

Il-programm tal-Master of Science in Environmental Engineering jadotta approċċ interdixxiplinari fl-investigazzjoni ta’ proċessi li jikkontrollaw id-dinja u l-ambjent tagħha. Il-programm jippreżenta l-għarfien u l-ħiliet kollha neċessarji biex jinħatfu l-opportunitajiet ippreżentati mill-iżviluppi ġodda f’oqsma bħaċ-ċikli globali, il-bijoġeokimika, it-teknoloġiji sostenibbli, it-trattament tal-ilma u l-iskart, il-valutazzjoni u r-rimedju tat-tniġġis ambjentali, u l-perikli naturali. Issir enfasi speċjali fuq l-awditjar ambjentali u l-valutazzjoni tal-impatt, b’mod partikolari fl-awditjar tal-ilma, l-enerġija, l-istorbju u t-traffiku.

MQF Level: 7

Duration: FT 3 Semesters
PT 5 Semesters

Entry requirements: A degree in the area of Science or Environment or Engineering

Other entry requirements: MQF Level 5 qualification and 3 years related professional experience may be considered.

Career opportunities: –

Programme details:

Programme outline(pdf): Download